NOMINA MES DE MARZO (atrasos e recuperación CAT/CE)


31 mar 2017

Xa está nos nosos correos a nómina do mes de marzo.

As cantidades que temos que cobrar son as que reflectimos no cadro seguinte.

Cobro íntegro do CAT ou CE (Fiscalía e Imelga) e cobro dos atrasos correspondentes ao mes de xaneiro e febrero.


 
            GESTION
 
TRAMITACION
 
   AUXILIO
Servizo común de apoio
      525,64 (atrasos 20,82)
 
525,64
 
    525,64
Violencia sobre a muller (cidades)
      450,86 (atrasos 43,12)
 
 450,86 (atrasos 11,14)
 
    450,86
SCNE
    566  (atrasos 8,82)
 
 485,28 (atrasos 0,84)
 
      566
 
Resto órganos
 431,47  (atrasos 48,90)
 
 
431,47  (atrasos 16,92)
 
 
 
    431,47