Publícase no DOG a Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o año 2017


9 feb 2017


No DOG de hoxe 9 de febreiro de 2017 publícase a Lei 1/2017 de 8 de febreiro, de orzamentos xerais  da  Comunidade Autonómica de Galicia para o año 2017 ,   polo que con base no artigo 11 apartado dous da referida Lei,   se establece a recuperación dos conceptos retributivos minorados como consecuencia do axuste retributivo recollido na Lei 12/2015,  do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016 .A Xunta  ten a obriga de pagarnos novamente e con carácter retroactivo dende  xaneiro deste ano o complemento específico /CAT que nos leva roubando dende o ano 2013.


 Para ver o DOG, preme aqui