Propostas de CCOO ao plan de formación para o persoal ao servizo da administración de xustiza de Galicia 2017


21 oct 2016
Hoxe celébrase en Santiago a mesa de formación. Dende CCOO presentamos o pasado día 11/10/2016 as nosas propostas formativas para o ano 2017, apostando un ano máis pola "formación personalizada de adaptación ao posto de traballo"a base de titorías voluntarias e remuneradas aos funcionarios do mesmo centro de traballo , ( supostos de incorporación de funcionarios/as de novo ingreso, sexan titulares ou interinos; incorporaciones de funcionarios/as a postos de distinto ámbito xurisdiccional por concurso de traslados; aprendizaxe dunha nova aplicación informática).

Para ver o escrito presentado, preme aqui