REUNION INSPECCION DE TRABALLO NO EDIFICIO XUDICIAL DE BETANZOS


22 jul 2016Descripción: C:\Users\efreire\Documents\LALO\Modelos\FSC-Galicia 6.JPG                  Sector de Xustiza

 

   

            O pasado día 15 deste mes, houbo unha reunión na Inspección de Traballo de A Coruña, sobre as deficiencias en materia de prevención de riscos laborais, existentes no edificio xudicial de Betanzos.

            Asistimos a xuntanza representantes de todolos sindicatos e da Administración. A Inspectora actuante informou da situación das deficiencias, tras as actuacións realizadas pola Administración, en concreto:

1.- Sobre a praga de termitas, deuse por resolta.

2.- Sobre o disconfor térmico. Aportáronse informes técnicos que aseguran que os parámetros de temperatura, humidade e velocidade do aire, atopanse en niveis aceptables.

3.- Sobre a reposición das cadeiras en mal estado. Traeranse 23 novas cadeiras, que comezaran a chegar ós xulgados, a partir do día 18 deste mes.

            CCOO o remate mencionamos que este tipo de deficiencias, deberían poder ser tratadas  no Comité de Seguridade e Saúde Laboral do persoal da Administración de Xustiza de Galicia, pero coma dito comité hai maís dun ano que non se convoca, é díficil facelo. Polo que solicita dos responsables da Administración presente que fagan posible a convocatoria deste Comité, a maior brevidade.

            A Coruña, 20 de xullo de 2.016