CCOO solicita a cobertura mediante substitución entre titulares dunha praza de auxilio xudicial no xulgado de intrucción núm.3 de Ourense


31 may 2016CCOO presentou o pasado dia 27/05/2016, escrito dirixido a Dirección Xeral de Xustiza, solicitando a cobertura dunha praza do corpo de auxilio xudicial no xulgado de intrucción núm. 3 de Ourense, por substitución entre titulares de conformidade co disposto no artigo 21.1. da Orden de 28 de novembro sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Gailcia.

Para ver o escrito presentado, preme aqui