A Dirección Xeral de Xustiza restablece a bolsa de horas


16 feb 2016


   
 Despois de que o pasado venres, a Dirección  Xeral de Xustiza, de maneira arbitraria e unilateral, comunicase ás distintas Xefaturas Territoriais  a supresión dos días de libranza por acumulación de horas, e ante as protestas formuladas por CCOO e as demáis centrais sindicais ante esta decisión inxustificada,  tomada sen previo aviso, e sen ningún tipo de negociación cos representantes dos traballadores,  a DXX , vía telefónica, comunícounos o  restablecemento da   bolsa de horas para este ano 2016.

Nesta mesma semana habilitarase novamente no OPAX a opción que posibilita a petición dos días de libranza por exceso de horas.