Ampliación prazo disfrute dos días de vacacións e asuntos por antigüidade


16 oct 2015
O xoves, 15 de outubro, celebrouse a xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos  na que se acordou:
- Ampliar  o prazo para o disfrute de días por asuntos particulares e vacacións por antigüidade ata o 30 de abril de 2016 
- Que os días por asuntos particulares se poidan acumular aos días de vacacións que se poden gozar de forma independente.

A entrada en vigor será previsiblemente a próxima semana  unha vez publicado no DOG.