Convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega e preparatorios para os cursos celga 1,2,3 y 4


18 ago 2015


O pasado día 13 de agosto publicouse no Dog a orde do 3 de agosto de 2015 pola que se convocan con caracter gratuito, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega(CELGA) que se realizaran en distintos periodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. Prazo: ata o día 11 de setembro de 2015, para os cursos do primeiro cuadrimestre e desde o 14 de decembro de 2015 ata o 4 de xaneiro de 2016 para os do segundo cuadrimestre