Solicitude de nomeamento urxente dun funcionario interino e dun reforzo no servizo de atención ao cidadán e a vítima da Coruña


4 jun 2015Esta mañá, dende CCOO, remitiuse escrito a DXX, solicitando o nomeamento urxente dun interino para o servizo de atención ao cidadán e a vítima da Coruña, xa que neste momento o servizo atópase sen persoal, ao mesmo tempo que solicitamos tamén o nomeamento dunha persoa de reforzo para este servizo , dotado tan só con dúas prazas, unha de tramitación e outra de xestión, dotación escasa se temos en conta o alto número de consultas que alí se fan a diario, o que da lugar a que cando un dos funcionarios pide un permiso  ou está de vacacións non se poida prestar o servizo de xeito eficaz.

Adxuntamos escrito presentado esta mañá na DXX.