Códigos de resultas de Galicia. Concurso de traslados 2015.


5 jun 2015Publicáronse  hoxe na intranet as resultas do concurso de traslado en Galicia.
Os enlaces a ditos arquivos son:

NOTA: Por omisión no DOG non figura no Anexo I as listaxes de vacantes correspondentes aos corpos de Tramitación Procesual e Auxilio xudicial que sairán no vindeiro DOG como corrección de erros.