A Xunta de persoal de xustiza de Ourense informa dunha nova caída dun usuario nas escaleiras de acceso ao edificio xudicial recentemente inaugurado.


26 may 2015


A XUNTA DE PERSOAL DE XUSTIZA DE OURENSE INFORMA DUNHA NOVA CAIDA DUN USUARIO NAS ESCALEIRAS DE ACCESO AO EDIFICIO XUDICIAL RECENTEMENTE INAUGURADO

As Organizacións Sindicais de Xustiza emprazan á Delegación de Xustiza a tomar medidas urxentes que eviten novas caídas e lesións

A Xunta de Persoal de Xustiza de Ourense denunciou novamente que o venres día 22 de maio de 2015, sobre as 9:30 horas da mañá, unha señora caeu nas escaleiras de acceso ao edificio xudicial sito na rúa Velázquez de Ourense, sendo trasladada nunha ambulancia por sufrir un forte golpe na cabeza.
A Xunta de Persoal denuncia que non é o primeira vez que isto sucede, xa que hai unhas semanas outra usuaria sufriu un grave accidente, ao caer así mesmo nas escaleiras dos novos xulgados de Ourense.
A situación de grave risco para os traballadores e usuarios dos acceso aos novos xulgados de Ourense xa foi posta en coñecemento da Delegación de Xustiza, sen que teñamos coñecemento de que a data de hoxe se fixese algo por resolver este problema que se repite e que, dende a Xunta de Persoal, consideramos ben sinxelo resolvelo: tan simple como colocar pasamans nas escaleiras e pintar os bordos destas para que se sexan ben visibles.

A Xunta de Persoal considera que as medidas de prevención destes xa reiterados accidentes deben tomarse de forma urxente e inmediata e non esperar a que haxa novos accidentes.