Oposicións: Xestión P.I., relación definitiva de aprobados


23 sept 2014


No día de hoxe publícase no BOE  a relación definitiva de aprobados de Xestión Procesual e Administrativa pola quenda de Promoción Interna convocada por Orde Jus 1959/2013 de 17 de outubro

No prazo de vinte días naturais ao seguinte da publicación, os aspirantes aprobados deberán presentar a documentación requirida:

- Declaración xurada de compatibilidade e non inhabilitación

- Certificado médico de non padecer enfermidade que inhabilite para o desempeño da función

Podedes consultar a relación de aprobados no Anexo II da publicación no BOE, premendo aquí