Nova Oficina Fiscal, Acción Social y Formación


16 sept 2014
NOVA OFICINA FISCAL
O pasado venres 12 de setembro o Consello da Xunta vén de aprobar o Decreto da Nova Oficina Fiscal, inasumible para CCOO e imposto pola Dirección Xeral nuns termos inadmsibles:

- Por primeira vez créanse prazas de libre designación abertas a persoal que non sea de xustiza (5 en toda a comunidade)
- Non queda garantido ao 100% que os xestores procesuais que xa están nas fiscalías manteñan o seu centro de destino
- Non se cumpre nin de lonxe a ratio que figura no Decreto, un funcionario por fiscal, co que vai resultar máis un cambio de nome publicitario que unha mellora organizativa real

As prazas de reforzo que están nas fiscalías serán consolidadas, 22 en todas a comunidade, pero, en contraprestación, segundo puidemos saber, a Consellería de Facenda esixe que o número de reforzos que queden na Administración de Xustiza sexa invariable, polo que non para nomear un novo reforzo terán que cesar outro. Nun cadro de persoal mermado, en creación de novos órganos e con cargas de traballo cada vez maiores polas xubilacións e amortizacións, o colapso e a sobrecarga de traballo serán xa estruturais. Seguimos a dicir que se chove que chova?

ACCIÓN SOCIAL
Das 74 solicitudes de acción social, unicamente concedida a funcionarios con minusvalía ou familiares, foron admitidas 68 coa seguinte asignación:
- Grao de minusvalía 33/65% à 195,34€ (a previsión era 300€)
- Grao de minusvalía 66/75% à 390,91 (a previsión era de 600€)
- Grao de minusvalía +75% à 780,37€ (a previsión era de 1200€)
CCOO non volverá a participar nun “paripé”, nun recorte máis, onde as cantidades a distribuír son ridículas. Esiximos á volta a unha acción social que supoña o 1% da masa salarial, como noutras comunidades e que se recuperen as axudas por fillos e estudos.
FORMACIÓN
Proximamente convocarase mesa de Formación para o vindeiro ano. Os cursos de linguaxe xurídica, imprescindibles non só para a formación do persoal, senón tamén para facilitar os traslados á Galicia e a puntuación dos interinos, continúan desaparecidos do mapa de formación por un conflito laboral co Profesorado. Solidarizámonos con este colectivo e demandamos da Xunta unha pronta solución, que non pase por litigar até a última instancia, como adoitan a facer, e que se convoquen dunha vez os cursos de linguaxe xurídica nivel medio e superior