Última hora bolsa de interinos


7 jul 2014


Segundo o acordado hoxe en comisión paritaria de interinos, a lista provisional da nova bolsa de interinos publicarase na primeira semana de setembro.

Todas as solicitudes están xa baremadas, un total de 1190, estando cuberto o cupo de discapacitados