Plan anual de vacacións


7 may 2014


Podedes descargar o plan anual de vacacións 2014  premendo aquí 

As solicitudes tramitaranse obrigatoriamente a través da OPAX e asinaranse electrónicamente.

Para exercer a preferencia, dúbida frecuente, seguiranse os seguintes criterios:

1º.- As mulleres xestantes

2º.- O persoal funcionario con fillos menores de tres anos ou persoas maiores dependentes ao seu coidado

3º.- O persoal funcionario que no exercese a preferencia no presente exercicio ou no exercicio anterior

4º.- Antigüidade na Administración de xustiza, computada dende a data de nomeamento

5º.- Escala

6º.- Antigüidade na unidade de destino


Será obxecto de anotación cada ocasión na que un/unha funcionario/a faga valer a súa preferencia ao gozo das vacacións. En caso de concorrencia co permiso de asuntos particulares, terán sempre preferencia no seu gozo as vacacións.

As vacacións serán 22 días hábiles para todos e todas, poidendo collerse sete días por separado e soltos.

Dende CCOO seguimos a loitar por recuperar todos os dereitos usurpados polo goberno, entre eles os días de vacacións antigüidade, dereito que supuxo renuncias económicas e que non foron agasallos, prebendas ou privilexios.