Oposicións secretarios turno P.I., relación de aprobados do 1º exercicio e comenzo do 2º


12 dic 2013


Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o acordo do Tribunal N.º Un do proceso selectivo para acceso ao Corpo de Secretarios Xudiciais, OPE 2013, turno de promoción interna, pola que se publica a relación de aspirantes que aprobaron o primeiro exercicio de oposición por promoción interna e anúnciase o comenzo do 2º exercicio

Seguimento convocatoria Secretarios Xudiciais 2013