Solicitude á DXX en relación ás medidas de reforzo polas "preferentes"


20 ago 2013


O Sector de Xustiza de Galicia de CCOO ven de remitir á Dirección Xeral de Xustiza o seguinte escrito no que se solicita a cobertura por funcionarios titulares das prazas de reforzo creadas nos xulgados de 1ª Instancia de A Coruña e Vigo e a cobertura das resultas por funcioarios interinosSR DIRECTOR XERAL DE XUSTIZA DE GALICIA
Praza de Europa nº 5-A
15707 Santiago de Compostela


O próximo día 01 de setembro entrarán en funcionamento nas cidades de A Coruña e Vigo as medidas de reforzo dos xulgados de 1ª Instancia, que como consecuencia das demandas derivadas da comercialización de produtos financeiros híbridos, "preferentes", viron incrementadas e sobre todo verán incrementadas as súas cargas de traballo de xeito moi importante.
As medidas de reforzo prolongaransen, segundo acordo do propio Consello Xeral do Poder Xudicial, durante un ano. No propio Acordo do C.X.P.X recóllese a necesidade do nomeamento dun Maxistrado, un Secretario Xudicial e funcionarios dos corpos de Xestión Procesual, Tramitación Procesual e Auxilio Xudicial.
No mesmo acordo decidiuse dar traslado á Xunta de Galicia da proposta, con informe favorable do C.X.P.X, "do nomeamento en COMISIÓN DE SERVIZO CON RELEVACIÓN DE FUNCIÓNS, ou no seu defecto, en réxime de interinidade, dos funcionarios dos Corpos de Xestión Procesual, de Tramitación e de Auxilio Xudicial, coa finalidade de colaborar no plan de actuación que se aproba, en NÚMERO SUFICIENTE para que a medida estea dotada de VERDADEIRA OPERATIVIDADE"
Dende CC.OO coincidimos co Consello Xeral do Poder Xudicial na necesidade de nomear un número de funcionarios suficiente que permita que esta medida de reforzo alcance o seu obxectivo, isto é, que os xulgados actuais non sufran a saturación como consecuencia da presentación de demandas, e o que é mais importante, que os estafados polas entidades bancarias vexan atendidas as súas xustas demandas o máis "rápido" posible.
Para CC.OO é imprescindible que tanto na Coruña coma en Vigo se creen un número de prazas en COMISIÓN DE SERVIZO idéntico a un xulgado de Primera Instancia (3 Xestores, 4 Tramitadores e 1 Auxilio Xudicial). De non se facer así abocaría a medida de reforzo a un fracaso absoluto e que os afectados polas preferentes volvan ser "estafados", pero esta vez polos políticos que os representan.
Ante a proximidade da data de comezo da medida solicitamos que de xeito inmediato se convoquen as COMISIÓNS DE SERVIZO CON RELEVACIÓN DE FUNCIÓNS entre os funcionarios de Xustiza e una vez adxudicadas,  as súas prazas sexan cubertas por funcionarios interinos.
Para finalizar queremos recordarlle que na última Mesa Sectorial, celebrada no mes de xullo, todos os Sindicatos con representación na Mesa (CC.OO-USO-UGT-CSIF-CIG) xa solicitamos a cobertura con funcionarios titulares destas prazas e a cobertura das resultas con funcionarios interinos.
Galicia, 19 de agosto de 2013


Pablo Valeiras Rios
Responsable do Sector de Xustiza de Galicia