Nota informativa Mesa Técnica do 5/06/2013 (3 días de libranza)


6 jun 2013Como continuación da Mesa Sectorial do pasado día 28 de maio, onde se lograron os 3 días de libranza por acumulación de horas traballadas, o conseguir darlle una nova redacción o artigo sobre as compensación horarias, no que se establecía  que se podía compensar no mes seguinte ata un máximo de un 10% suprimindo o limite do 10% e posibilitando a súa acumulación, hoxe tivo lugar unha Mesa Técnica para ver o seu encadre na aplicación informática.
Nesta Mesa desenrolamos o acordo asinado por CC.OO, USO, UGT, CSI-F, CIG  e a Administración, sendo os aspectos máis salientables os seguintes:
            Para alcanzar os 3 días de libranza os funcionarios, de xeito voluntario, poderán acumular o tempo traballado que exceda das sete horas diarias, en computo mensual, nunha bolsa, que se poderá empregar a partir do mes de xullo, ben para reducir o horario flexible, ou ben cando se xunten 7 horas e media, pedir un día de libranza, ata un maximo de 3 ao ano.
            Os días de libranza equipararanse aos días de asuntos particulares, é dicir:
     Poderánse acumular aos días soltos de vacacións e asuntos particulares.
     Poderánse desfrutar ata o 31 de Xaneiro do ano seguinte.
            No verán non se poderá acumular horario flexible, pois xa temos horario reducido. De xeito excepcional este ano logramos que a Administración permita acumular horario flexible dende o 1 de xuño ata o 30 de xuño  e do 1 de setembro ata o 30 de setembro.
PERMISOS, LICENZAS E HORARIO
            Aínda que non está publicada a nova resolución que regulamenta os permisos, licenzas e vacacións, xa se poden solicitar os mesmos, entre outros;
     Permiso por ingreso hospitalario ou, enfermidade por días soltos e no prazo dun mes.
     Permiso retribuído dun máximo de 30 días por enfermidade moi grave dun familiar primeiro grao.
     7 días de vacacións de xeito independente.
     4 días de asuntos particulares.
     Flexibilización do horario fixo


            No horario de verán o horario fixo da xornada poderá facerse dende as 8.30 horas fronte as 9.00 que estaba ata o de agora.