Acción Social 2013. Programa de discapacidades. Convocatoria


16 may. 2013Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 90, do 13 de maio de 2013, publícase a Resolución do 9 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade dos criterios de repartición do fondo de acción social do ano 2013 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia no programa de atención de persoas discapacitadas do fondo de acción social. O prazo de presentación é de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no DOG 

Nota importante: no modelo de solicitude hai un erro que pon que o prazo de presentación é desde o día seguinte á publicación no DOG ata o día 31 de xullo, que van proceder a subsanar

Advertido do erro por CCOO a Dirección Xeral de Xustiza vaino subsanar.

Finalización do prazo: 31 de maio

Descargar PDF