Mesa Sectorial 29 de maio. A LOITA SÍ QUE VALE


30 may. 2013A LOITA SÍ QUE VALE

A PRESIÓN SINDICAL, LEVANTÁNDONOS DA MESA, E O IMPORTANTE SEGUIMENTO DAS MOBILIZACIÓNS DO PASADO DÍA 22 DE MAIO OBRIGAN Á DXX A RECOÑECER OS 3 DÍAS DE LIBRANZA E A FLEXIBILIDADE HORARIA

DÍAS DE LIBRANZA E FLEXIBILDADE HORARIA
A decisión unánime de abandonar a mesa levada a cabo por CCOO, USO, UGT, CSIF e CIG, sindicatos con representación na Mesa Sectorial, e o apoio dos traballadores nas mobilizacións convocadas o pasado día 22 de maio nas sete grandes ciudades de Galicia, obriga á Administración a rectificar a súa negativa a:
1º Recoñecer a discriminación dos funcionarios de Xustiza con respecto do resto de funcionarios doutras administración
A partires do PRIMEIRO DE XUÑO todos os funcionarios, de maneira voluntaria, poderán acumular as horas traballadas por enriba das 7 horas diarias obrigatorias (en cómputo mensual), ata alcanzar un máximo de 22 horas e media en cómputo anual equivalentes a 3 días de libranza.
Esta foi a principal razón de levantármonos da Mesa Sectorial o pasado día 8 de maio
2º Negativa a cumprir coa “flexibilización do horario fixo” recollida na normativa de permisos e licenzas. Neste punto a administración non tivo máis que aceptar a obviedade, é dicir, que o traballador ten o dereito a converter 1 hora do horario fixo, para conciliar a vida laboral e familiar,  en 1 de horario flexible. Tal e como esta a pasar a día de hoxe.
NEGOCIACIÓN DE DESCONTO POR BAIXA (I.T.)
Todas as centrais sindicais esiximos á administración esperar á negociación da normativa estatal (Ministerio de Xustiza) para evitar a discriminación entre funcionarios, incluso no mesmo xulgado (Secretarios con normativa estatal, resto de funcionarios con normativa de Galicia)
A semana que ven terá lugar a Mesa Sectorial de Xustiza no Ministerio para desenvolver a normativa. Recordarvos que antes do día 29 de xuño non haberá ningún tipo de desconto.
OUTROS
Substitucións verticais.- A administración aceptou a reivindicación de CCOO, USO, UGT, CSIF e CIG de abrir a negociación sobre substitucións verticais para acadar o 100% das retribucións nas substitucións (A IGUAL TRABALLO IGUAL RETRIBUCIÓN)
Permisos.- Dende XA poderase coller o permiso por ingreso hospitalario ou, enfermidade grave por días soltos e no prazo dun mes.
Vacacións.- Dende XA se poden pedir nas delegacións os 7 días de vacacións por separado
Interinos e reforzos.- A administración convocará proximamente a derradeira mesa sobre a orde de interinos para a súa posterior publicación.

A LOITA SÍ QUE VALE