CCOO recurre a Oferta de Emprego Público de 2013


23 may. 2013


Como estivemos informando, CCOO presentou no Tribunal Supremo recurso contencioso-administrativo contra a OEP do ano 2013 co obxectivo de que  se convoquen todas as prazas vacantes que existen na Administración de Xustiza tal e como establece na normativa en vigor

Acompañamos a resolución pola que se admitiu a trámite o recurso.

Recordamos que, igualmente, CCOO tamén interpuxo recurso contra a OEP 2012, que tamén foi admitido a trámite