Convocatoria da Mesa Sectorial de Xustiza para o 3 de abril


1 abr 2013A Dirección Xeral de Xustiza ven de remitirnos o seguinte correo aos sindicatos representados na mesa sectorial de xustiza:

Convocatoria extraordinaria de mesa sectorial.
Data.- 3 de abril ás 10.30 horas
Lugar.- Aula Colmeiro. EGAP

Orde do día


1) Lectura e aprobación das actas do 21 de febreiro e 4 de marzo de 2013.

2) Orde sobre os horarios e calendario laboral das oficinas da Administración de xustiza en Galicia para 2013.

3) Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se regula o réxime e o procedemento da concesión de vacacións, permisos e licenzas do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

4) Orde sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

5) Rogos e preguntas.