Carta ao Director Xeral de Xustiza para que cumpla a devolución de parte da paga extra suprimida


22 nov 2012Sr. Director Xeral:

Poño no seu coñecemento que no día de onte publicouse no Boletín Oficial do Estado a Lei 10/12, pola que se regulan determinadas taxas no eido da Administración de Xustiza e do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses, de entrada en vigor no día de hoxe.

Na devandita lei, inxusta e arbitraria, na súa Disposición final cuarta, o partido que o elixiu para o seu cargo, introduciu una addenda con calzador, que nada ten que ver con taxas ou demais impostos revolucionarios da era moderna:

 -       Consagra a eliminación da paga extra dos funcionarios de xustiza, ante a previsión de non chegar a tempo a reforma da LOPX, sen a cal, non podería producirse ese desconto.

-       Impón o paradoxo de non cobrar a paga extraordinaria e, no entonte, establece a obriga de aboar dobremente os dereitos pasivos e a cota da Mutualidade, coa consecuencia de que a nómina de decembro será aínda inferior ás dos meses anteriores.

-       Recoñece a esixencia de CCOO, dende xullo deste ano, de compensar o maior desconto que sufriron os funcionarios de xustiza respecto ao resto de funcionarios públicos co RD 8/10.

Sabemos que vostede e un estrito cumpridor da legalidade, e polo tanto, no tocante a este último punto esiximos que tamén faga o propio, e que comunique aos traballadores as xestións realizadas ante a Consellería de Facenda, o Cixtec e as habilitacións a fin de acatar a Disposición final cuarta da Lei 10/12, de obrigado cumprimento dende o día de hoxe e que obriga ao ingreso na nómina de decembro das seguintes cantidades:


Xestión Procesual: 7,14% - 5,42% = 1,72 % del salario anual (1,72% de 1.108,61 X 14 pagas =266,95 euros)

Tramitación Procesual: 7,14 % - 6,30 % = 0,84 % del salario anual (0,84 % de 911,18 X 14 pagas = 107,15 euros)

Auxilio Xudicial : 7,14 % - 7,08 % = 0,06 % del salario anual (0,06 % de 826,49 X 14 pagas = 6,94 euros)