Convocatoria comisión paritaria de interinos para o 29/10/2012


29 oct 2012


A Dirección Xeral de Xustiza remitiunos o seguinte correo electrónico:


Bo día,
Envíovos a convocatoria para a Comisión de Interinos que terá lugar o 29/10/2012 ás 11:00 horas na sala de xuntas desta Dirección Xeral, coa seguinte:
  
Orde do Día:

.  Aprobación acta comisión anterior.
. borrador da “resolución do dd/mm/2012 da DXX pola que se prorroga a bolsa de interinos regulada na orde do 10 de febrero de 2009…”
. borrador da “Orde de dd/mm/2012 sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia”.

Xúntase texto da orde e Acta de 26/04/2012

Saúdos,