Adxudicación destinos aos funcionarios de Xestión Procesual e Administrativa (quenda de promoción interna)


19 oct 2012A Dirección Xeral de Xustiza, ven de comunicarnos o seguinte:


Para o seu coñecemento, remítese a Resolución do 17 de outubro, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se lles outorgan destinos aos funcionarios do corpo de xestión procesual e administrativa da Administración de xustiza (quenda de promoción interna) que superaron as probas selectivas convocadas pola Orde XUS/2370/2011, do 31 de maio, no ámbito de Galicia.

A publicación no BOE e no DOG está prevista para o día 29-10-2012