Xestión turno libre OPE 2011. Modificación aprobados ámbito Canarias e relación de aprobados do proceso selectivo.


19 sept 2012


Acompañamos enlace á páxina web do Centro de Estudios Xurídicos en dónde se publicou o Acordo do Tribunal do proceso selectivo para acceso ao corpo de Xestión, turno libre, OPE 2011, polo que se modifica unha calificación no ámbito de Canarias, publicánse as notas de idioma autonómico e dereito foral e se acorda elevar á Secretaría de Estado a relación de aprobados do proceso selectivo.

Seguimiento proceso selectivo Xestión turno libre, OPE 2011