Acción Social 2012. Publicación no DOG de listaxes definitivas do programa III


19 sept 2012


No Diario Oficial 179, do 19 de setembro de 2012, publícase a Resolución do 4 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas do programa correspondente ás axudas do Fondo de Acción Social do ano 2012 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia .

Descargar PDF