Os novos recortes anunciados polo Goberno non van a quedar sin resposta


13 jul 2012


Gaceta Sindical especial da convocatoria de manifestacións en todo o país para protesta-lo 19 de xullo contra os novos recortes anunciados polo presidente do Goberno, que afectan ás personas en paro, aos empregados públicos, aos pensionistas e que xeneran mais desemprego e recesión económica.


Gaceta Sindical especial convocatoria mobilizacións 19 de xullo
CCOO e UGT denuncian unha espiral de recortes e agresións (presentados por Rajoy un día despois de reunirse cos empresarios e banqueiros tras o rescate millonario ás entidades financieiras) que constitue unha agresión sin precedentes aos fundamentos que fixeron posible a Constitución e a propia democracia. Unha agresión de consecuencias laborais, sociais, económicas e políticas que terá unha resposta sindical inmediata.