Acción Social 2012. Programa de discapacidades. Convocatoria


4 jul 2012Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 127, do 4 de xullo de 2012, publícase a Resolución do 8 de xuño de 2012, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade dos criterios de repartición do fondo de acción social do ano 2012 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.