Supensión dos cursos de galego. Contestación de Política Lingüística


26 jun 2012


Dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística, en contestación á carta remitida por CC.OO, exímese de calquer tipo de responsabilidade na cancelación dos cursos de Lingüaxe Xurídica e sinalando á EGAP como único responsable da cancelación

 
Estimado Pablo,

En contestación ao seu escrito relativo á anulación de cursos de linguaxe xurídica na modalidade de teleformación, comunicámoslle que a Secretaría Xeral de Política Lingüística mantén íntegro o seu plan formativo en cursos de linguaxe xurídica galega, que se realizan, tal e como estaba previsto na convocatoria do 22 de marzo de 2012, con total normalidade.

Temos coñecemento de que a Escola Galega de Administración Pública (EGAP) anulou na resolución de data 13 de xuño de 2012 certos cursos “co obxectivo de cumprir a normativa de estabilidade orzamentaria e déficit público”.

Os cursos anulados son os organizados e financiados pola EGAP. 

 De precisar algún tipo de aclaración ou información sobre a modificación da devandita convocatoria, deberá dirixirse á EGAP como entidade responsable desa modificación.

Agradecendo, unha vez máis, o seu interese por esta cuestión, así como pola formación dos traballadores e traballadoras en lingua galega, reciba o noso saúdo máis cordial ao tempo que quedamos á súa enteira disposición.

 Fdo. Valentín García Gómez

Secretario xeral de Política Linguística

Contestación de Política Lingüística: Pincha aquí 

Carta presentada por CCOO: Pincha aquí