Axudas contra a violencia de xénero


28 may 2012Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 100, do 28 de maio de 2012, publícase a Resolución do 21 de maio de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convocan, para o ano 2012, as axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Descargar PDF