Substitucións. Avisos de desocupación


20 mar 2012

Na intranet xudicial publicáronse avisos de desocupación de prazas para a súa cobertura por funcionarios titulares mediante o mecanismo da substitución vertical


AVISOS

Substitucións verticais:

Punto quinto da Resolución do 07/05/08 do DXX – DOG 15/05/08

Anticipar por fax: num. 981 54 62 22

Modelo: Anexo II


A CORUÑA

SALA DO SOCIAL TSX - A CORUÑA

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 20,21 e 22 de marzo.


OURENSE

AUDIENCIA PROVINCIAL SECC.1ª - OURENSE

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 20,21 e 22 de marzo.


PONTEVEDRA

XDO. DO PENAL N1 - PONTEVEDRA

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 20,21 e 22 de marzo.


Non hai avisos de desocupación para substitucións horizontais