Solicitude de recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta


28 mar 2012Logotipo Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 61, do 28 de marzo de 2012, publicouse a ORDE da Consellería de Presidencia, o 21 de marzo de 2012 pola que se modifica a Orde do 12 de febreiro de 2009 pola que se establece o modelo normalizado de solicitude de recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta.

Descarga PDF