29M: Manifestacións masivas


29 mar 2012
29M: Coruna
A Coruña

29M: Ferrol
Ferrol

29M: Coruna
A Coruña

29M: Lugo
Lugo

29M: Ourense
Ourense

29M_Santiago
Santiago

29M: Vigo
Vigo