Substitucións verticais. Avisos de desocupación


9 feb 2012


Avisos de desocupación de prazas para a súa cobertura, mediante o mecanismo da substitución vertical, por funcionarios titulares destinados na Comunidade Autónoma de Galicia


Tramitación:

o Punto quinto da Resolución do 07/05/08 do DXX – DOG 15/05/08

o Anticipar por fax: num. 981 54 62 22

o Modelo: Anexo IIPONTEVEDRA


XDO. 1ª INSTANCIA 3 VIGO

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 08, 09 e 10 de febreiro 2012.OURENSE


AUDIENCIA PROVINCIAL SECC.2ª - OURENSE

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 08, 09 e 10 de febreiro 2012.