Procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da consellería de Traballo para o curso 2012/2013


29 feb 2012No Boletín Oficial do Estado número 42, do 29 de febreiro de 2012, publícase a Orde da Consellería de Traballo, do 24 de febreiro de 2012, pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería para o curso 2012/2013.

Descargar PDF