Substitucións horizontais. Avisos de desocupación


30 ene 2012


Avisos de desocupación de prazas para a súa cobertura por funcionarios titulares mediante o mecanismo da substitución horizontalSubstitucións horizontais:

o Punto sexto da Resolución do 07/05/08 do DXX – DOG 15/05/08

o Anticipar por fax: num. 981 54 62 22

o Modelo: Anexo IIPONTEVEDRA

XDO. 1ª INST/INSTR.Nº2 – TUI

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 30,31 de xaneiro e 1 de febreiro 2012.