Substitucións. Avisos de desocupación


16 ene 2012

Avisos de desocupación de prazas para a súa cobertura por funcionarios titulares mediante o mecanismo da substitución vertical e horizontalSubstitución vertical

Substitucións verticais:


Punto quinto da Resolución do 07/05/08 do DXX–DOG 15/05/08


Anticipar por fax: num. 981546222


Modelo:  AnexoII


PONTEVEDRA

XDO. 1ª INST/INSTR. Nº 2– –TUI

Corpo: Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 17,18 e e 19 de xaneiro 2012.Substitución horizontal


Substitucións horizontais:


Punto sexto da Resolución do 07/05/08 do DXX–DOG 15/05/08


Anticipar por fax: num. 981546222


Modelo: AnexoII


A CORUÑA

SCNE–A CORUÑA

Corpo: Auxilio Xudicial

Prazo: 17, 18 e 19 de xaneiro 2012.LUGO

XDO. DO SOCIAL Nº 2 LUGO

Corpo: Auxilio Xudicial

Prazo: 17, 18 e 19 de xaneiro 2012.


OURENSE

XDO. 1ª INSTANCIA N 4 OURENSE

Corpo: Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 17, 18 e 19 de xaneiro 2012.