EGAP: Información sobre o temario para as probas libres de ofimática


13 dic 2011

Na páxina web da Escola Galega de Administración Pública aparece publicada a seguinte nova en relacións coas probas libres de ofimáticaNova

O temario para a avaliación será o descrito no módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» (190 horas), asociado á unidade de competencia UC0233_2 «Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación» do Catálogo Nacional de Cualificacións.

As capacidades e criterios de avaliación do dito módulo formativo pódense consultar no Real Decreto 645/2011, do 9 de maio, polo que se establecen cinco certificados de profesionalidade da familia profesional Administración e xestión que se inclúen no Repertorio Nacional de certificados de profesionalidade e se actualizan os certificados de profesionalidade establecidos no Real Decreto 1210/2009, do 17 de xullo (BOE núm.136, do 8 de xuño de 2011, páxinas 56456 á 56474).

Prema aquí para consultar a resolución.

Enlace: http://egap.xunta.es/


Entradas relacionadas:

07/12/2011 - Prazo de matrícula para as probas libres de ofimática