Calendario laboral 2012. Festividades locais na provincia da Coruña


4 nov 2011


No Boletín Oficial da provincia da Coruña número 200, do 20 de outubro de 2012, publicouse a Resolución da Xefatura Territorial de Traballo e Benestar pola que se aproba o calendario laboral para o ano 2012 na provincia da CoruñaEnlace permanente: http://goo.gl/KhRQeTexto

Resolución da Xefatura Territorial de Traballo e Benestar pola que se aproba o calendario laboral para o ano 2012 na provincia da Coruña

Dando cumprimento ao disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos traballadores (Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo), nos artigos 45 e 46 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, e no Decreto 128/2011, do 30 de xuño, polo que se determina o calendario laboral para o ano 2012 na Comunidade Autónoma de Galicia, esta Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar elaborou para esta provincia da Coruña o seguinte calendario laboral:

Primeiro.–Decláranse inhábiles a efectos laborais, retribuídos e non recuperables, os seguintes días festivos:

6 de xaneiro Día de Reis

5 de abril Xoves Santo

6 de abril Venres Santo

1 de maio Festa do Traballo

17 de maio Día das Letras Galegas

25 de xullo Día Nacional de Galicia

15 de agosto A Asunción

12 de outubro Día da Hispanidade

1 de novembro Todos os Santos

6 de decembro Día da Constitución

8 de decembro A Inmaculada

25 de decembro Nadal

Segundo.–Son tamén inhábiles para o traballo, retribuídas e non recuperables, no ámbito dos respectivos concellos, as seguintes festas locais:

ABEGONDO

21 de febreiro

Martes de Entroido

25 de abril

San MarcosAMES

21 de febreiro

Martes de Entroido

19 de marzo

San XoséARANGA

21 de febreiro

Martes de Entroido

3 de maio

Santa CruzARES

22 de febreiro

Mércores de cinza

29 de maio

Voto de ChanteiroARTEIXO

21 de febreiro

Martes de Entroido

26 de xullo

Festas de Santiago ApóstoloARZÚA

16 de xullo

Virxe do Carme

21 de setembro

Festas da MotaA BAÑA

21 de febreiro

Martes de Entroido

9 de abril

Luns de PascuaBERGONDO

21 de febreiro

Martes de Entroido

16 de agosto

San RoqueBETANZOS

21 de febreiro

Martes de Entroido

16 de agosto

San RoqueBOIMORTO

21 de febreiro

Martes de Entroido

3 de setembro

Luns do RosarioBOIRO

16 de xullo

Virxe do Carme

31 de agosto

San Ramón de BealoBOQUEIXÓN

21 de febreiro

Martes de Entroido

16 de agosto

San RoqueBRIÓN

9 de abril

Luns de Pascua

27 de setembro

Santa MiniaCABANA DE BERGANTIÑOS

21 de febreiro

Martes de Entroido

1 de agosto

San FinsCABANAS

21 de febreiro

Martes de Entroido

30 de novembro

Santo AndréCAMARIÑAS

21 de febreiro

Martes de Entroido

16 de xullo

Virxe do CarmeCAMBRE

21 de febreiro

Martes de Entroido

16 de agosto

San RoqueA CAPELA

6 de agosto

Festas da Nosa Señora das Neves

16 de agosto

San RoqueCARBALLO

21 de febreiro

Martes de Entroido

25 de xuño

Festas de San XoánCARIÑO

16 de xullo

Virxe do Carme

24 de agosto

San BartoloCARNOTA

21 de febreiro

Martes de Entroido

7 de decembro

FestasCARRAL

21 de febreiro

Martes de Entroido

9 de abril

Luns de PascuaCEDEIRA

13 de xuño

Santo Antón

26 de xullo

Santa AnaCEE

21 de febreiro

Martes de Entroido

16 de agosto

San RoqueCERCEDA

21 de febreiro

Martes de Entroido

25 de xuño

Festas de San XoánCERDIDO

21 de febreiro

Martes de Entroido

25 de xuño

Festas de San XoánCESURAS

21 de febreiro

Martes de Entroido

19 de marzo

San XoséCOIRÓS

21 de febreiro

Martes de Entroido

16 de agosto

San RoqueCORCUBIÓN

25 de abril

San Marcos

29 de xuño

San Pedro e San PabloCORISTANCO

21 de febreiro

Martes de Entroido

28 de maio

Saleta de SilvánA CORUÑA

21 de febreiro

Martes de Entroido

9 de abril

Luns de PascuaCULLEREDO

21 de febreiro

Martes de Entroido

25 de xuño

Festas de San XoánCURTIS

21 de febreiro

Martes de Entroido

19 de marzo

San XoséDODRO

20 de agosto

Festa de San Campio

27 de agosto

Festa dos aflixidosDUMBRÍA

28 de maio

Santa Lucía de Olveira

10 de decembro

Santa BaiaFENE

22 de febreiro

Mércores de cinza

6 de agosto

San SalvadorFERROL

7 de xaneiro

San Xiao

9 de abril

Nosa Señora de ChamorroFISTERRA

9 de abril

Luns de Pascua

10 de setembro

FestasFRADES

21 de febreiro

Martes de Entroido

19 de marzo

San XoséIRIXOA

21 de febreiro

Martes de Entroido

10 de agosto

San LorenzoLARACHA

21 de febreiro

Martes de Entroido

16 de agosto

San RoqueLAXE

16 de agosto

San Roque

17 de agosto

Virxe do CarmeLOUSAME

25 de abril

San Marcos

10 de agosto

San LorenzoMALPICA

21 de febreiro

Martes de Entroido

8 de xuño

Corpus ChristiiMAÑÓN

20 de febreiro

Luns de Entroido

7 de setembro

FestasMAZARICOS

21 de febreiro

Martes de Entroido

25 de xuño

Festas de San XoánMELIDE

29 de xuño

San Pedro e San Pablo

16 de xullo

Virxe do CarmeMESÍA

21 de febreiro

Martes de Entroido

13 de xuño

Santo AntónMIÑO

21 de febreiro

Martes de Entroido

29 de xuño

San Pedro e San PabloMOECHE

21 de febreiro

Martes de Entroido

23 de abril

San XurxoMONFERO

20 de febreiro

Luns de entroido

21 de febreiro

Martes de EntroidoMUGARDOS

21 de febreiro

Martes de Entroido

29 de maio

Voto de ChanteiroMUROS

29 de xuño

San Pedro e San Pablo

16 de xullo

Virxe do CarmeMUXÍA

10 de setembro

Luns da Barca

21 de setembro

Santiña do Espiño de TrasufreNARÓN

22 de febreiro

Mércores de cinza

23 de novembro

Día de NarónNEDA

22 de febreiro

Mércores de cinza

10 de setembro

FestasNEGREIRA

6 de xullo

San Cristovo

17 de setembro

Santa MargaritaNOIA

16 de xullo

Virxe do Carme

24 de agosto

San BartoloOLEIROS

21 de febreiro

Martes de Entroido

16 de xullo

Virxe do CarmeORDES

21 de febreiro

Martes de Entroido

16 de agosto

San RoqueOROSO

21 de febreiro

Martes de Entroido

16 de agosto

San RoqueORTIGUEIRA

30 de xullo

Festas

2 de novembro

Día de defuntosOUTES

22 de febreiro

Mércores de cinza

29 de xuño

San Pedro e San PabloOZA DOS RÍOS

21 de febreiro

Martes de Entroido

15 de maio

FestasPADERNE

21 de febreiro

Martes de Entroido

16 de agosto

San RoquePADRÓN

21 de febreiro

Martes de Entroido

9 de abril

Luns de PascuaO PINO

21 de febreiro

Martes de Entroido

29 de xuño

San Pedro e San PabloPOBRA DO CARAMIÑAL

20 de agosto

Luns do Carme dos Pincheiros

17 de setembro

Luns de NazarenoPONTECESO

10 de setembro

Festas

11 de setembro

FestasPONTEDEUME

8 de maio

Festas

10 de setembro

FestasAS PONTES

21 de febreiro

Martes de Entroido

23 de xullo

Festas do CarmePORTO DO SON

21 de febreiro

Martes de Entroido

2 de xullo

Santa IsabelRIANXO

21 de febreiro

Martes de Entroido

14 de setembro

Venres de GuadalupeRIVEIRA

21 de febreiro

Martes de Entroido

12 de setembro

Santa UxíaROIS

9 de abril

Luns de Pascua

15 de maio

FestasSADA

21 de febreiro

Martes de Entroido

16 de agosto

San RoqueSAN SADURNIÑO

21 de febreiro

Martes de Entroido

2 de xullo

Santa IsabelSANTA COMBA

19 de marzo

San Xosé

29 de xuño

San Pedro e San PabloSANTIAGO DE COMPOSTELA

19 de marzo

San Xosé

16 de agosto

San RoqueSANTISO

13 de xuño

Santo Antón

14 de setembro

Santa CruzSOBRADO DOS MONXES

28 de maio

Luns de Pías

29 de xuño

San Pedro e San PabloAS SOMOZAS

26 de xullo

Festas patronais de Santiago Apóstolo

27 de xullo

Festas de Santiago ApóstoloTEO

21 de febreiro

Martes de entroido

9 de abril

Luns de PascuaTOQUES

15 de maio

San Isidro

3 de setembro

Festas de San AntolínTORDOIA

21 de febreiro

Martes de entroido

18 de maio

Festas de San IsidroTOURO

25 de xuño

Festas de San Xoán

9 de abril

Luns de PascuaTRAZO

21 de febreiro

Martes de entroido

21 de setembro

San MateoVAL DO DUBRA

3 de abril

Feira de Abril

3 de agosto

Festa do emigranteVALDOVIÑO

21 de febreiro

Martes de entroido

17 de agosto

San MamedeVEDRA

10 de decembro

Santa Baia

17 de setembro

Día do patioVILARMAIOR

20 de febreiro

Luns de entroido

21 de febreiro

Martes de entroidoVILASANTAR

21 de febreiro

Martes de entroido

29 de xuño

San Pedro e San PabloVIMIANZO

13 de agosto

Festas

21 de febreiro

Martes de entroidoZAS

16 de xullo

Virxe do Carme

26 de xullo

Santa Margarida de Muíño


Todas as empresas da provincia deberán ter exposto nun lugar visible do centro de traballo o calendario laboral para o ano 2012, de conformidade co establecido no artigo 34.6 do Estatuto dos traballadores, para coñecemento e consulta dos traballadores.

O que se fai público no Boletín Oficial da Provincia para o seu debido cumprimento.

A Coruña, 10 de outubro de 2011.

O xefe territorial de Traballo e Benestar

Luis Alberto Álvarez Freijido