Comisións de servizos no IMELGA. Ampliación do prazo


4 oct 2011

Na intranet xudicial publícase o seguinte aviso


Comisións de servizos no IMELGA

De acordo co artigo 73 do R.D. 1451/2005, de 7 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Ingreso, Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional do Persoal Funcionario ao Servizo da Administración de Xustiza, anúncianse os seguintes postos para a súa cobertura en comisión de servizos:

IMELGA - DIRECCIÓN

Posto: Xefatura do Servizo da Área de Clínica Médico Forense

Corpo: médico Forense

Forma de provisión: concurso específico


SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL DO IMELGA DE CORUÑA

Posto: Xefatura da Sección da Área de Clínica Médico Forense

Corpo: médico forense

Forma de provisión: concurso específico


SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL DO IMELGA DE OURENSE

Posto: Xefatura da Sección da Área de Clinica Forense

Corpo: médico forense

Forma de provisión: concurso específico


As solicitudes irán dirixidas á Dirección Xeral de Xustiza (Praza de Europa, 5A, 4º, 15781 Santiago de Compsostela), sendo o prazo de presentación dende o día 04/10/2011 ata o 07/10/2011.