Consellería de Presidencia. Resolución da convocatoria dun posto de libre desgnación


2 ago 2011


No Diario Oficial de Galicia número 147, do 2 de agosto de 2011, publícase a Orde da Consellería de Presidencia, do 15 de xullo de 2011, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión polo sistema de libre designación da xefatura territorial de Ourense da Consellería de Presidencia.
Publicado no Diario Oficial de Galicia do 2 de agosto
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza