Paga extra de xuño. Cadro de retribucións


14 jun 2011


Nota informativa de CCOO de XustizaNon haberá máis recortes engadidos na paga extra de xuño de 2011

Ante os insistentes rumores de novos recortes na paga extraordinaria, dende CCOO puxémonos en contacto coa Subdirección de Recursos Económicos do Ministerio de Xustiza quen nos asegura que as nóminas dos empregados públicos da Administración de Xustiza do ámbito de xestión do Ministerio xa están pechadas, e inclúen o importe completo da paga extraordinaria, así como os conceptos derivados dos acordos da Mesa Xeral de Función Pública asinados por CCOO no ano 2009.

Os funcionarios destinados nas CCAA con competencias transferidas tamén percibirán a paga extra coa totalidade dos conceptos complementarios, dado que se trata dunha lexislación de carácter estatal e básica.

Polo tanto, a paga extra de Xuño de 2011 terá a mesma contía que a de Nadal de 2010, que xa incluía o recorte dos salarios e complementos aplicados polo goberno de Zapatero.

Así, percibiremos como cantidades adicionais ao soldo e trienios, as seguintes contías na paga extra de xuño de 2011:CORPO
COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

TOTAL COMPLEMENTO EXTRA XUÑO 2011 (para sumar ao soldo e trienios)
XESTIÓN PROCESUAL
364,78
399,43
764,21
   351,68 *
   751,11 *
TRAMITACIÓN PROCESUAL
329,62
348,87
678,49
   316,48 *
   665,35 *
AUXILIO XUDICIAL
276,78
326,12
602,90
   263,61 *
   589,73 *
SECRETARIOS DE PAZ
439,52
399,43
838,95
(*) Funcionarios destinados nos Xulgados de Paz