Galicia: Profesores cursos formación Xustiza


8 jun 2011


Publicado na intranet xudicial


Co fin de facilitar a participación do persoal da Administración de xustiza como profesores nos cursos dirixidos aos funcionarios da Administración de xustiza en Galicia, lémbrase que a EGAP ten a vosa disposición de xeito permanente o rexistro de formadores na súa web http://egap.xunta.es para todos aqueles que desexen darse de alta como profesores na súa bolsa de formadores.

Concretamente, aqueles interesados en impartir os cursos da modalidade de teleformación comprendidos na programación 2011,

- a nova oficina xudicial

- formación sobre o traballo nos servizos comúns xerais

- organización xudicial

- execución civil,

deberán inscribirse no devandito rexistro de formadores, e ademais remitir un mail á Xefatura de Estudos da EGAP comunicando a súa inscrición, ao enderezo electrónico xefaturaestudos.egap@xunta.es antes do vindeiro 17 de xuño.

Valoraranse os coñecementos informáticos dos solicitantes, preferentemente na plataforma moodle.