Anulados varios preceptos da Orde sobre substitucións


24 may 2011
Por sentenza de 11/05/2011 da sala do contencioso do TSXG, da que foi relator José Ramón Chaves García, anúlanse os preceptos 4.2, 5.3 e o inciso final do artigo 8 da Orde que regula as substitucións entre funcionarios ao servizo da administración de Xustiza (Resolución de 7 de maio da Dirección Xeral de Xustiza. DOGA 15/05/2008).

A sentenza non é firme.