Sobre as normas para o rexistro de asuntos


13 abr 2011


Publicado na páxina web do Consello Xeral do Poder Xudicial


A Comisión de Modernización e Informática, na súa sesión do 7 de marzo de 2011, resolveu as dúbidas formuladas en relación coa Guía para a correcta aplicación das normas que, para o rexistro de asuntos, están definidas no Regulamento 2/2010, do 25 de febreiro de 2010, sobre criterios xerais de homoxeneización das actuacións dos servizos comúns procesuais.

Descarga do arquivo:

- Pulsa aquí