Sobre as listas definitivas das bolsas de Secretarios substitutos


4 abr 2011


Escrito de CCOO de Justicia

Publicamos o escrito que CCOO presentou no Ministerio de Xustiza e que dirixiu tanto ao Director Xeral de Modernización da Administración de Xustiza coma ao Secretario Xeral da Administración de Xustiza, a quen lle corresponde publicar as listas definitivas das bolsas de Secretarios Xudiciais Substitutos, solicitando que, antes da publicación, se comprobe que as bolsas se elaboraron de acordo á Instrución 4/2008 e ao Regulamento de Secretarios Xudiciais, e de non ser así, impártanse as instrucións necesarias para que os Secretarios de Goberno realicen os cambios precisos para que os funcionarios do Corpo de Xestión Procesual e Administrativa aparezan ao principio de cada unha das bolsas dos distintos ámbitos

Preme na imaxe para ampliala