Publicada a relación de aprobados da fase de oposición de Axudantes de Laboratorio do INT


25 abr 2011


25/04/2011. Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo de 25 de abril de 2011, do tribunal calificador das probas selectivas para ingreso no Corpo de Axudantes de Laboratorio do INT, polo que se fai pública a relación de aprobados da fase de oposición e ábrese o prazo para presentar a documentación acreditativa de méritos

O prazo para presentar a documentación acreditativa de méritos a valorar na fase de concurso é de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do acordo na web do Ministerio

A documentación dirixirase ao tribunal calificador á seguinte dirección: Ministerio de Xustiza, Subdirección Xeral de Medios Persoais ao servizo da Administración de Xustiza, c/ S. Bernardo 21, despacho 220, 28015, Madrid