Oposicións. Xestión, promoción interna 2010


12 abr 2011


Publicado na páxina web do Ministerio de Xustiza


Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse novamente o Acordo do Tribunal cualificador das probas selectivas para ingreso no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa, quenda de promoción interna 2010, coa relación definitiva de aprobados da oposición, corrixindo erros nas relacións do ámbito do País Vasco

O pasado 7 de abril publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza o Acordo do Tribunal Cualificador do proceso selectivo para ingreso no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa, quenda de promoción interna 2010, polo que se publicaba a relación definitiva dos opositores que superaron a fase de oposición do proceso selectivo e se concedía o prazo de 20 días naturais para que os aspirantes presentasen a documentación a valorar na fase de concurso. Na mañá de onte este acordo desaparecera da páxina web e hoxe, coa mesma data de publicación anterior, é dicir 7 de abril, o acordo está novamente publicado pero coa seguinte nota: *Se corrixen erros nas relacións do País Vasco"