Oposicións. Tramitación, quenda libre. Relación definitiva de aprobados e praza para solicitar exención prácticas tuteladas


6 abr 2011


Publicado na páxina web do Ministerio de Xustiza

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse un novo acordo do Tribunal do proceso selectivo de TRAMITACIÓN QUENDA LIBRE 2010 polo que publica a relación definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo. Esta sería a terceira relación definitiva de aprobados que publica este Tribunal. Como sabedes esta mañá presentamos un escrito dirixido ao Subdirector Xeral de medios persoais para que repoña o dereito dos 18 opositores que, sen ningún tipo de explicación desapareceron da primeira relación de aprobados publicada por acordo do 14 de marzo.

Neste acordo publicado hoxe concédese aos opositores que desexen acollerse á exención das prácticas tuteladas un prazo de dez días hábiles para que cumpran a correspondente solicitude e a certificación expedida polo Secretario Xudicial onde presta servizos o interesado, e a remitan a órganos competentes de cada ámbito territorial.